Lowy, Anna

Biografické údaje: Britská editorka učebnic angličtiny.
Zdroj: Latham-Koenig, Ch. - Oxenden, C. with Lowe, A.: English file intermediate teacher's book. 2013
www(LinkedIn), cit. 17. 7. 2013