Schenk, Zdeněk, 1980-

Biographical Details: Narozen 1980. Mgr., archeolog. Specializace na nedestruktivní průzkum Moravské brány a Záhoří se zřetelem na paleolitické, neolitické a protohistorické osídlení, vedení záchranných archeologických výzkumů v historických jádrech měst.
Source: Zdeněk Schenk: Nové doklady pravěkého osídlení na katastru Velkých Losin In Velké Losiny 2004. Roč. 6 (2003), s. 3-8
Schenk, Z. - Mikulík, J.: Záchranný archeologický výzkum kostela sv. Máří Magdalény v Předmostí u Přerova In Sborník Státního okresního archivu Přerov, (2008), s. 24-35
www(Muzeum Komenského v Přerově), cit. 26. 3. 2015
Schenk, Zdeněk - Mikulík, Jan: Předběžné výsledky záchranného archeologického výzkumu na Velehradě. In: Slovácko: společenskovědní sborník pro moravsko-slovenské pomezí. Roč. 53, 2011 [vyd. 2012], s. 195-216
More info: