Kycl, Petr, 1975-

Biographical Details: Narozen 1975. Geolog, specialista České geologické služby na zpracování povodňových kalamit, spojených s extrémním výskytem sesuvů, podílí se na návrzích opatření pro sanaci velkých liniových staveb, práce z oboru.
Source: Hradecký, P. - Kycl, P. - Žáček, V.: Grand Canyon of somoto
www(Česká geologická služba)
Krejčí, Oldřich - Kycl, Petr ... et al.: Svahové nestability a jejich dopady na krajinu a společnost. In: Vesmír 93, září 2014, s. 511
More info: