Vrla, Radim, 1961-

Biographical Details: Narozen 1961. Památkář, věnuje se kulturním památkám, zvláště hradům. Autor publikací z oboru historie a historie architektury na Zlínsku.
Source: Radim Vrla: Horní Lhota v Luhačovic
Schenk, Zdeněk - Vrla, Radim - Mikulík, Jan: Archeologický výzkum západní brány na Velehradě. K otázce původního vstupu do cisterciáckého kláštera na Velehradě. In: Slovácko. Společenskovědní sborník pro moravsko-slovenské pomezí. Roč. 55, 2013 [vyd. 2014], s. 221-234
More info: