Šimková, Alena, 1954-

Biographical Details: Narozena 12. 2. 1954 v Lounech. Ing., chemička, pedagožka a překladatelka z angličtiny, též práce z oboru stavebnictví, standardizace a technické normalizace. Před Evropskou komisí zastupuje zájmy České republiky ve dvou Stálých výborech pro stavebnictví.
Alternative names: Vernerová, Alena, 1954-
Source: www(Obec překladatelů)
osobní sdělení, cit. 11. 1. 2012
www(Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví), cit. 5. 1. 2012
Šimková, Alena: Posuzování stavebních výrobků
More info: