Ochodek, Tadeáš, 1962-

Biografické údaje: Narozen 7.4.1962 v Českém Těšíně. Dr., Ing. Práce z oboru energetika, ochrana životního prostředí, spalování paliv, emise škodlivin a omezování jejich tvorby.
Zdroj: Ochodek, T.: Technik měření malých zdrojů
Ochodek, T.: Vedoucí měření emisí
osobní sdělení
Další informace: