Wolff, Christian von, 1679-1754

Biographical Details: Německý filozof, matematik a pedagog. Představitel osvícenského racionalismu, tvůrce německé filozofické terminologie.
Alternative names: Wolf, Christian, 1679-1754
Von Wolff, Christian, 1679-1754
Wolfius, Christianus, 1679-1754
Source: DNB, cit. 1. 3. 2017
Filosofický slovník. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 1998
Hrubeš, Jaromír. Stručný přehled významných filosofů a filosofických pojmů. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2002
www(Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 28. 2. 2017
More info:
Detailed results >>
Publications of this person