Procházka, Miroslav, 1955-

Biographical Details: Narozen 9.6.1955. RNDr., CSc. Pracoval ve Výzkumném ústavu vodohospodářském, v současné době Ústav pro informace ve vzdělávání. Práce z oblasti aplikace matematické statistiky v hydrologii a vodním hospodářství, projekty a publikace z oblasti vzdělávání.
Source: www (Ústav pro informace ve vzdělávání)
More info: