Valášek, Hubert, 1949-2017

Biographical Details: Narozen 16. 10. 1949 v Těšově, okr. Uherské Hradiště, zemřel 13. 3. 2017 v Brně. PhDr., CSc., historik, archivář zaměřený na výpočetní a informační technologie v archivnictví, konzervaci a restaurování archiválií, dějiny archivů, dějiny průmyslu a historickou klimatologii.
Source: www (Vědecká knihovna v Olomouci - REGO)
Valášek, Hubert: Dějiny Adamovských železáren a strojíren v letech 1905-1945, 1987
Hoffmannová, Jaroslava - Pražáková, Jana: Biografický slovník archivářů českých zemí, 2000
www(Moravský zemský archiv v Brně), cit. 22. 3. 2017
More info: