Vysoký, Petr, 1939-2023

Biographical Details: Narozen 11. 9. 1939, zemřel 1. 3. 2023. Doc., Ing., CSc., vysokoškolský pedagog zaměřený na systémy řízení dopravních prostředků, inteligentní dopravní systémy, technickou kybernetiku a biokybernetiku, autor prací z oboru.Také jeskyňář a horolezec.
Source: Informační systém ČVUT
Katalog ČVUT
Kotek, Zdeněk - Vysoký, Petr - Zdráhal, Zdeněk: Kybernetika, 1990
www(Ústavu řídicí techniky a telematiky, Fakulty dopravní ČVUT), cit. 10. 3. 2023
úmrtní oznámení
More info: