Murty, K. (Krishna)

Biographical Details: Inženýr, technický konzultant a lektor se zaměřením na stavbu potrubí a management údržby strojů. Publikuje v oboru působnosti, je rovněž autorem populárně-naučných publikací z různých vědních oborů.
Alternative names: Murty, Krishna
Murty, KK
Krishna Murty Kommajosyula
Source: Murty, KK: Why industrial bearings fail, 2022
LC (Names), cit. 16. 4. 2024
www(Industrial Press), cit. 16. 4. 2024
More info: