Sarathchandra, Dilshani

Biographical Details: Vysokoškolská pedagožka a socioložka, specializuje se na sociologii vědy, znalostí a technologií, lékařskou sociologii a environmentální sociologii. Její výzkum se zaměřuje na rozhodovací procesy ve vědě, prediktory veřejného postoje k vědě a technice a sociální dimenze zdraví. Publikace v oboru.
Alternative names: Appuhamilage Dilshani Eranga Sarathchandra, Walakada
Sarathchandra, Walakada Appuhamilage Dilshani Eranga
Sarathchandra, Walaka Appuhamilage Dilshani Eranga
Source: Haltinner, Kristin - Sarathchandra, Dilshani: Inside the world of climate change skeptics, c2023
LC (Names), cit. 29. 8. 2023
www(isni), cit. 29. 8. 2023
www(University of Idaho), cit. 29. 8. 2023
More info: