Haltinner, Kristin

Biographical Details: Vysokoškolská pedagožka a socioložka. Zabývá se sociální nerovností, pedagogikou a politickou sociologií. Její projekty se týkají skepse ke změně klimatu a traumatických zážitků z porodu. Publikace v oboru.
Source: Haltinner, Kristin - Sarathchandra, Dilshani: Inside the world of climate change skeptics, c2023
LC (Names), cit. 29. 8. 2023
www(University of Idaho), cit. 29. 8. 2023
www(LinkedIn), cit. 29. 8. 2023
More info: