Kumar, Lakshmi Sutha

Biographical Details: Vysokoškolská pedagožka a odbornice v oblasti elektroniky a komunikačních systémů, specializuje se na dálkový průzkum Země, studie klimatu a počasí, digitální zpracování obrazu, zpracování řeči, rozpoznávání vzorů a strojové učení. Působí na National Institute of Technology Puducherry. Publikace v oboru.
Alternative names: Lakshmi, S.
Lakshmi, Sutha G.
Kumar, L. S.
Lakshmi Sutha Kumar
Source: Rohith, G. - Lakshmi Sutha, G.: Super-resolution for remote sensing applications using deep learning techniques, 2023
BLPC, cit. 14. 6. 2023
www(Scopus), cit. 14. 6. 2023
www(orcid), cit. 14. 6. 2023
www(National Institute of Technology Puducherry), cit. 14. 6. 2023
www(Google), cit. 14. 6. 2023
More info: