Turner, James Morton, 1973-

Biographical Details: Vysokoškolský pedagog a odborník v oblasti environmentální historie a environmentální politiky, specializuje se na klimatické změny, přechod na čistou energii a správu veřejných pozemků. Publikace v oboru.
Alternative names: Turner, Jay, 1973-
Source: Turner, James Morton: Charged, c2022
LC (Names), cit. 24. 4. 2023
www(Wellesley College), cit. 24. 4. 2023
More info: