Weissman, Martin H., 1976-

Biographical Details: Vysokoškolský pedagog a matematik, specializuje se na abstraktní algebru a interakci mezi teorií reprezentací, geometrií a teorií čísel. Publikace v oboru.
Alternative names: Weissman, Martin Hillel, 1976-
Source: Weissman, Martin H.: An illustrated theory of numbers, c2017
LC (Names), cit. 20. 5. 2022
www(University of California, Santa Cruz), cit. 20. 5. 2022
www(osobní stránka), cit. 24. 5. 2022
More info: