Sherman, Daniel J., 1958-

Biographical Details: Vysokoškolský pedagog a odborník v oblasti environmentální politiky, udržitelnosti a amerického práva v oblasti životního prostředí. Publikace v oboru.
Source: Sherman, Daniel J. - Montgomery, David R.: Environmental science and sustainability, c2021
LC (Names), cit. 12. 5. 2022
www(University of Puget Sound), cit. 12. 5. 2022
More info: