Witt, Andrew, 1974-

Biographical Details: Architekt, matematik a vysokoškolský pedagog se zaměřením na geometrii, design, techniku, konstrukce a kulturu. Spoluzakladatel společnosti Certain Measures. Publikace a přednášky v oboru.
Source: Witt, Andrew: Formulations : architecture, mathematics, culture, ©2021
LC (Names), cit. 6. 5. 2022
www(Harvard Graduate School of Design - Andrew Witt), cit. 6. 5. 2022
www(linkedin.com), cit. 6. 5. 2022
www(osobní stránka), cit. 9. 5. 2022
More info: