Eduard Anton (firma)

Biographical Details: Německá vydavatelská a knihkupecká firma, působící v Halle an der Saale v letech 1822-1900. Firma, kterou založil a provozoval Eduard Anton (1794-1872), navazovala na činnost knihkupecké firmy jeho otce „Christian Gotthelf Anton (Görlitz)“, vedené v letech 1798-1821. V r. 1859 majitel předeal vedení firmy synovi Eduardovi Antonovi, juniorovi, po něm se vedení ujal vnuk zakladatele Max Anton (zemřel 1903).
Alternative names: Anton (firma)
See also: Anton, Eduard, 1794-1872
Source: Journal für Chemie und Physik. LXIX. Band (Der dritte Reihe neunter Band). Halle: bei Eduard Anton, 1833
DNB, cit. 15. 3. 2022