Chapman, Jocelyn

Biographical Details: Vysokoškolská pedagožka, odbornice v oblasti transdisciplinárního přístupu a výzkumu. Zaměřuje se na systémové myšlení, kybernetiku, transformativní učení, transformativní vedení, online vzdělávání, kreativní myšlení, systémové změny a metody kvalitativního výzkumu. Též se zabývá reformou vzdělávání, včetně změn ve vzdělávání učitelů. Publikace v oboru působnosti.
Source: Chapman, Jocelyn: For the love of cybernetic, 2020
BLPC, cit. 7. 1. 2021
www(California Institute of Integral Studies - Jocelyn Chapman), cit. 7. 1. 2021
www(linkedin.com - Jocelyn Chapman, PhD)