Vidmano, Martino, 1609-1672

Biographical Details: Italský šlechtic (hrabě), pocházející z benátské rodiny „Vidman“ (též Widman nebo Widmann). Jeho otcem byl hrabě z Ortenburgu Giovanni Vidman (1571-1634), jehož rodina pocházela z Bavorska (Německo). Byl podporovatelem umění, jsou mu dedikovány publikace umělecké literatury a též hudebních děl. Jeho mladším bratrem byl kardinál Christophorus Vidman (1615-1660).
Alternative names: Vidman, Martino, conte, 1609-1672
Widmann, Martino, 1609-1672
Widman, Martino, 1609-1672
Vidimani, Martino, 1609-1672
Source: L'ARCHITETTVRA DI ANDREA PALLADIO. IN VENETIA: Appresso Marc'Antonio Brogiollo, 1642. [Dedikace]: A GL'ILLUSTRISS.MI SIGNORI CRISTOFFORO, ... David ... GIO. PAOLO, MARTINO E LODOVICO, FRATELLI VIDMANI, conti di Ottemburgo
ICCU, cit. 8. 7. 2021
www(GENI.com, Martino Widmann), cit. 8. 7. 2021
ABES, cit. 8. 7. 2021 |b odkazy viz, biografické údaje
More info: