Reháková, Milena, 1964-

Biographical Details: Chemička, vysokoškolská pedagožka a výzkumná pracovnice na Katedre polygrafie a aplikovanej fotochémie Fakulty chemickej a potravinárskej chémie STU (od roku 1990); výzkumně se orientuje na studium vlastností a identifikaci barviv a pigmentů; pedagogicky se věnuje koloidní chemii, materiálům pro konzervování a restaurování a materiálovému průzkumu barevné vrstvy; zaměřuje se na vztahy mezi fyzikálně-chemickými a užitnými vlastnostmi koloidních soustav a povrchů.
Alternative names: Rehakova, Milena, 1964-
Source: Tiňo, Radko - Reháková, Milena et. al.: Plasma technology in the preservation and cleaning of cultural heritage objects, 2021
SNK, cit. 18. 6. 2021
www(Web of Science), cit. 18. 6. 2021
www(ResearchGate), cit. 10. 1. 2022
www(Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie), cit. 10. 1. 2022
www(Reháková, Milena, 1964- - Slovenská technická univerzitaú, cit. 10. 1. 2022
www(Slovenská technická univerzita Bratislava - Milena Reháková), cit. 18. 6. 2021
More info: