Jančovičová, Viera, 1962-

Biographical Details: Chemička, vysokoškolská pedagožka a výzkumná pracovnice na Oddělení polygrafie a aplikovanej fotochémie na Slovenskej technickej univerzite (od roku 1991); zaměřuje se na aplikovanou fotochemii, fotografickou chemii, polygrafii; výzkumně se orientuje na spektroskopickou analýzu tenkých vrstev na bázi polymérů, studium historických inkoustů a barev, zejména na papírové podložce a kolorované historické fotografii.
Alternative names: Jancovicova, Viera, 1962-
Source: Tiňo, Radko - Jančovičová, Viera et. al.: Plasma technology in the preservation and cleaning of cultural heritage objects, 2021
SNK, cit. 18. 6. 2021
www(Web of Science), cit. 18. 6. 2021
www(ResearchGate), cit. 10. 1. 2022
www(oznam - FChPT STU), 25. 2. 2021
www(Profily členů redakční rady časopisu Historická fotografie), cit. 10. 1. 2022
More info: