Menatti, Stefano Giuseppe, -1695

Biographical Details: Italský římskokatolický prelát. V letech 1686-1688 byl titulárním biskupem kyrénským, v letech 1688-1694 zastával funkci "vicegerenta“ města Řím. Od 13. 9. 1694 až do své smrti (5. 8. 1695) byl biskupem diecéze Como. V publikacích 17. století byl uváděn také jako cenzor.
Alternative names: Menattus, Stephanus Josephus, -1695
Source: PERSPECTIVA PICTORUM ET ARCHITECTORUM = PROSPETTIVA DI PITTORI E ARCHITETTI. PARS PRIMA. ANDREÆ PUTEI ... ROMÆ: Typis Joannis Jacobi Komarek Bohemi apud S. Angelum Custodem, 1693. IMPRIMATUR ... Stephanus Joseph Menattus Episc. Cyrenen Vicesger.
DNB, cit. 22. 3. 2021
www(Wikipedia, the Free Encyclopedia), cit. 22. 3. 2021
www(The Hierarchy of the Catholic Church: Bishop Stefano Giuseppe Menatti), cit. 22. 3. 2021
More info: