Allet, Jean-Charles, asi 1668-asi 1732

Biographical Details: Francouzský umělec, grafik a mědirytec, který svůj profesní život strávil v Itálii, zejména pak na dvoře Sardinsko-korsického království. Pobýval také v Turíně a Římě.
Alternative names: Allet, Jean Charles, asi 1668-asi 1732
Alet, Carolus, asi 1668-asi 1732
Alet, Jean-Charles, asi 1668-asi 1732
Alet, Jo. Carolus, asi 1668-asi 1732
Allet, Carolus, asi 1668-asi 1732
Allet, Charles, asi 1668-asi 1732
Allet, Io. Carlo, asi 1668-asi 1732
Allet, Gio Carlo, asi 1668-asi 1732
Allet, Io. Carolus, asi 1668-asi 1732
Allet, Johannes Carolus, asi 1668-asi 1732
Source: PERSPECTIVA PICTORUM ET ARCHITECTORUM = PROSPETTIVA DI PITTORI E ARCHITETTI. PARS SECUNDA. ANDREÆ PUTEI ... ROMÆ: Ex Typogaphia Jo: Jacobi Komarek Boemi, propè SS. Vincentium & Anastasium in Trivio, 1700. [Mědirytec]: "Gio Carlo Allet Sculp.", "Io Carlo Allet Sculp."
BNF, cit. 22. 3. 2021
www(Wikipédia, L'Encyclopédie libre), cit. 22. 3. 2021
More info: