Hartford, Desmond N. D., 1957-

Biographical Details: Inženýr v B.C. Hydro (2003-2020), vysokoškolský pedagog (Trinity College, Dublin), věnuje se bezpečnosti a zabezpečení přehrad a vodních nádrží, analýze funkčnosti a výkonnosti přehrad, hodnocení a řízení rizik, zavádění technik systémového inženýrství.
Alternative names: Hartford, Des, 1957-
Source: Hartford, Desmond N.D. - Baecher, Gregory B. et al.: Operational safety of dams and reservoirs: understanding the reliability of flow-control systems, ©2016
LC (Names), cit. 12. 10. 2020
www(ResearchGate), cit. 12. 10. 2020
www(LinkedIn), cit. 22. 9. 2021
www(Invalsärenden utländska ledamöter vid Akademisammankomsten den 8 juni 2006 - Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA), 15. 6. 2006, cit. 22. 9. 2021
More info: