Dunkel, Patricia

Biographical Details: Vysokoškolská pedagožka, lingvistka, emeritní profesorka, autorka učebnic angličtiny. Zaměřuje se na aplikovanou lingvistiku, vyučovací metody a užitečnost a techniky psaní poznámek z poslechu ve výuce cizího jazyka. Též se zabývá vzděláváním učitelů. Publikace v oboru působnosti.
Alternative names: Dunkel, Patricia A.
Source: Dunkel, Patricia A. - Lim, Phyllis L.: Listening & notetaking skills, c2014
LC (Names), cit. 16. 9. 2020
www(Scopus), cit. 16. 9. 2020
www(National Geographic Learning - Patricia A. Dunkel), cit. 16. 9. 2020