Barr, Brian (Brian Samuel), 1950-

Biographical Details: Autorizovaný stavební inženýr, člen Institution of Civil Engineers, Institution of Highways and Transportation, Dispute Board Federation (Švýcarsko), ředitel Brian Barr Consulting Services Ltd (od roku 2009); zabývá se zadáváním veřejných zakázek, řízením projektů a správou smluv v mezinárodních stavebních projektech v Africe, Asii, východní Evropě, Střední Americe a Karibiku, dohledem nad infrastrukturními pracemi, řešením sporů, mediací.
Alternative names: Barr, Brian Samuel, 1950-
Source: Barr, Brian - Grutters, Leo: FIDIC users' guide: a practical guide to the Red, Yellow, MDB Harmonized and Subcontract Books, ©2014
LC (Names), cit. 14. 5. 2020
www(LinkedIn), cit. 14. 5. 2020
www(FIDIC President's List of Approved Dispute Adjudicators Brian Samuel Barr), cit. 14. 5. 2020
www(osobní stránka), cit. 14. 5. 2020
www(Brian Samuel Barr-Personal Appointments-Companies House), cit. 27. 8. 2021
More info: