Meeda, Bally

Biographical Details: Odborník v oblasti grafického designu, kartografie, desktop publishing, identity organizace, interaktivního mapování, digitálního designu a strategie. Na několika univerzitách přednášel grafickou komunikaci v urbanismu, plánování a architektuře. Publikace v oboru.
Source: Meeda, Bally - Doyle, Michael (ed.) et al.: Graphics for urban design, ©2018
LC (Names), cit. 27. 4. 2020
www(linkedin.com), cit. 27. 4. 2020