Imprimerie Gauthier-Villars

Biographical Details: Francouzské komerční vydavatelství, též knihkupectví a tiskárna se sídlem v Paříži. Podnik byl založen v r. 1864 na základě odkoupení vydavatelství Jean-Marie Courciera rodinou Gauthier-Villars. Řízení společnosti se nejdříve ujal Jean Albert Gauthier-Villars (1828-1897), po něm nastoupil jeho syn Albert-Paul Gauthier-Villars (1861-1918) a poté Paulette Gauthier-Villars (1894-1968). Činnost byla orientována na odborné a vědecké knihy a také vědecká periodika. V roce 1971 byl podnik odkoupen fr. vydavatelským domem „Dunod“.
Alternative names: Gauthier-Villars, Éditions
Gauthier-Villars éditeur
Éditions Gauthier-Villars
Gauthier-Villars
Gauthier-Villars (Paris)
Imp. Gauthier-Villars
Librairie Gauthier-Villars
Gauthier-Villars, Imprimeur-Éditeur
Gauthier-Villars et Fils, Imprimeurs-Libraires
Gauthier-Villars et fils
Gauthier-Villars, imprimeur-libraire (Paris)
Gauthier-Villars et Cie (Paris)
Librairie Gauthier-Villars et Cie
Gauthier-Villars et fils (Paris)
See also: Mallet-Bachelier (firma)
Source: Résistance des matériaux. Par M. Duquesnay. 3e éd. Paris: Gauthier-Villars et fils, 1905
Tables annuelles de constantes et données numériques de chimie, de physique, de biologie et de technologie. Volume IX, Année 1929. Paris: Gauthier-Villars et Cie, 1932
LC (Names), 20. 4. 2020
BNF, 20. 4. 2020
NUKAT, 20. 4. 2020
www(Wikipédia, L'Encyclopédie libre), 20. 4. 2020
More info:
Detailed results >>
The first 50 records are displayed. Click here for complete results.
Publications of this person