Papavinasam, Sankara, 1962-

Biographical Details: Chemik, vysokoškolský pedagog a konzultant v oblasti koroze materiálů při použití v ropném průmyslu a průmyslu zemního plynu. Publikace v oboru.
Source: Papavinasam, Sankara: Corrosion control in the oil and gas industry, ©2014
LC (Names), cit. 20. 4. 2020
www(CorrMagnet Consulting), cit. 20. 4. 2020
www(linkedin.com), cit. 20. 4. 2020
More info: