EBSCOhost (online služba)

Biographical Details: Online služba i platforma, provozovaná americkou společností EBSCO a její divizí EBSCO Industries. Vznikla v r. 1996 (oficiální registrace). Zajišťuje na bázi licence komfortní online vyhledávání a získávání elektronických knih a dalších zdrojů ze širokého spektra vědních oborů od předních i menších vydavatelů. Literatura v oboru.
Alternative names: EBSCOHOST (online služba)
EBSCOhost Collection Manager (online služba)
ECM EBSCOhost (online služba)
Source: Treatise on process metallurgy. Volume 3, Industrial processes. Editor-in-chief, Seshadri Seetharaman. Oxford: Elsevier, 2014. Dostupné z: EBSCOhost
www(USPTO, Trademarks database, „EBSCOHOST“, reg. no. 2017905, reg. date November 19, 1996), cit. 3. 3. 2020
www(EBSCOhost Collection Manager), cit. 3. 3. 2020
Detailed results >>
The first 50 records are displayed. Click here for complete results.
Publications of this person