ScienceDirect (online služba)

Biographical Details: Online informační služba (též digitální knihovna), kterou provozuje nizozemská nakladatelská společnost „Elsevier, B. V.“. Služba byla uvedena do provozu v roce 1997. Nabízí online vyhledávání a získávání elektronických časopisů a knih a jejich částí, referenčních děl aj. materiálů z oborů STEM (přírodních věd, techniky, lékařství, obchodu, dopravy, architektury aj.). Přístup je licencovaný, k vybraným titulům vydavatel dává volný přístup v rámci reklamy.
Alternative names: Science Direct (online služba)
Elsevier Science (firma). ScienceDirect (online služba)
Elsevier (firma). ScienceDirect (online služba)
Source: Wilson, Peter R. Design recipes for FPGAs: busing Verilog and VHDL. 2nd ed. Amsterdam: Elsevier, 2016. Online dostupné z ScienceDirect
www(ScienceDirect, About ScienceDirect), cit. 4. 11. 2019
www(WIPO, Global Brand Database, no. 000411785 - SCIENCEDIRECT, datum registrace 7. 5. 1999), cit. 4. 11. 2019
LC (Names), cit. 4. 11. 2019
More info:
Detailed results >>
The first 50 records are displayed. Click here for complete results.
Publications of this person