Collins, Peter D., 1969-

Biographical Details: Americký knihovník působící od roku 2009 v „Van Pelt Library, University of Pennsylvania“ (Filadelfie, USA), vedoucí oddělení veřejných služeb, manažer projektu „Borrow Direct“, vedoucí Stálého výboru Sekce pro dodávání dokumentů a sdílení zdrojů IFLA (od roku 2013), editor sborníků konferencí "International Conference on Interlending and Document Supply"; zaměřuje se na oblast sdílení informačních zdrojů knihoven.
Alternative names: Collins, Peter, 1969-
Collins, P. D., 1969-
Collins, Peter Douglas, 1969-
Source: Collins, Peter D., Krueger, Stephanie, Skenderija, Sasha, ed. Proceedings of the 16th IFLA ILDS conference: Beyond the paywall - Resource Sharing in a disruptive ecosystem: held at National Library of Technology in Prague, Czech Republic, October 9-11, 2019. Prague: National Library of Technology, 2019. ISBN 978-80-86504-40-7 (online, invenio.nusl.cz/record/407836)
Collins, Peter D. User analysis in the Borrow. In: Interlending and Document Supply. Vol. 43, 2015, issue 4, s. 179-181. ISSN 0264-1615
osobní písemné sdělení (e-mail), cit. 23. 10. 2019
www(Penn Libraries, Peter Collins), cit. 23. 10. 2019
www(orcid), cit. 23. 10. 2019
www(Scopus), cit. 23. 10. 2019
www(LinkedIn), cit. 22. 6. 2021
More info: