Zischka, Kurt Anton, 1933-

Biographical Details: Německý odborník v oblasti aplikované matematiky, matematické fyziky a teoretické fyziky, zabývá se astronavigací. Publikace v oboru.
Alternative names: Zischka, Kurt A., 1933-
Zischka, K. A., 1933-
Source: Zischka, K. A.: Astronavigation, c2018
DNB, cit. 5. 9. 2019
www(Springer), cit. 5. 9. 2019
More info: