Institute of Physics Publishing

Biographical Details: Specializované nakladatelství patřící britskému vědeckému institutu „Institute of Physics“ (Bristol, Anglie). Bylo založeno společně s institutem v r. 1874. Vydává vědecké časopisy a magazíny, konferenční a jiné sborníky a knihy, které také v elektronické formě zpřístupňuje přes službu IOPscience. Pokrývá obor fyziky a obory související. Literatura v oboru.
Alternative names: IOP Publishing
I.O.P. Publishing
IOPP (nakladatelství)
I.O.P.P. (nakladatelství)
Source: Amsler, C. Nuclear and particle physics. Bristol: IOP Publishing, 2015. ISBN 978-0-7503-1142-7
LC (Names), cit. 21. 5. 2019
www(IOP Publishing, About), cit. 21. 5. 2019
www(Wikipedia, the Free Encyclopedia), cit. 21. 5. 2019
Detailed results >>
The first 50 records are displayed. Click here for complete results.
Publications of this person