Taylor & Francis eBooks (online služba)

Biographical Details: Online služba a platforma pro online zpřístupňování elektronických knih vydavatelství „Taylor & Francis Group“. Vznikla v r. 2017. Zajišťuje na bázi licence komfortní online vyhledávání a získávání elektronických knih ze širšího spektra vědních oborů. Časopisy jsou zpřístupňovány přes platformu "Taylor & Francis Online". Literatura v oboru.
Alternative names: Taylor and Francis eBooks (online služba)
Source: Chaitin, Gregory J. Godel's way: exploits into an undecidable world. Boca Raton, Fla.: CRC Press, 2012. ISBN 978-1-136-58764-1. Dostupné z: Taylor & Francis eBooks
www(CDLINFO News, Taylor & Francis Ebooks transition to new platform, October 19, 2017), cit. 3. 4. 2019
Detailed results >>
The first 50 records are displayed. Click here for complete results.
Publications of this person