Ashton, Mark S.

Biographical Details: Na Borneu narozený, ve Spojených státech amerických působící odborník v oblasti lesnictví a ekologie lesa se zaměřením na regeneraci a obnovu lesních porostů a agrolesnictví, jeho dlouhodobý výzkum se zaměřuje na tropické a mírné lesy Asie a Ameriky; vysokoškolský učitel na Yale University (1991-2015), na Smithsonian Tropical Research Institute (1999-2011).
Source: Ashton, Mark S. - Kelty, Matthew J.: The practice of silviculture : applied forest ecology, c2018
LC (Names), cit. 26. 3. 2019
www(Yale University, School of forestry and environmental studies), cit. 26. 3. 2019
www(Yale School of the Environment), cit. 29. 4. 2021
www(Yale School of the Environment - The Ashton Lab), cit. 29. 4. 2021
www(ResearchGate), cit. 29. 4. 2021
More info: