Lynn, Greg, 1964-

Biographical Details: Americký architekt a designér, zaměřuje se na využití digitálních technologií v designu, zabývá se CAD a počítačovou grafikou. Publikace v oboru.
Source: Lynn, Greg: Animate form, c1999
LC (Names), cit. 22. 3. 2019
www(Wikipedia, the free encyclopedia), cit. 22. 3. 2019
www(archiweb), cit. 22. 3. 2019
www(Greg Lynn FORM), cit. 22. 3. 2019
More info: