ProQuest Ebook Central (online služba)

Biographical Details: Online služba i platforma, provozovaná americkou firmou ProQuest LLC. Vznikla v r. 2016 (oficiální registrace), a navázala tak na předchozí službu a platformu „ebrary“. Zajišťuje na bázi licence komfortní online vyhledávání a získávání elektronických knih ze širokého spektra vědních oborů od předních i menších vydavatelů. Literatura v oboru.
Alternative names: ProQuest Ebook Central
Ebook Central, ProQuest (online služba)
See also: ebrary, Inc.
Source: www(ProQuest Ebook Central), cit. 14. 11. 2018
www(USPTO, Trademarks database, reg. no. 5064838, reg. date October 18, 2016), cit. 14. 11. 2018)
NLI (Izrael), cit. 14. 11. 2018
Detailed results >>
The first 50 records are displayed. Click here for complete results.
Publications of this person