Osborn, Randall

Biographical Details: Americký odborník v oblasti komunikace, rétoriky, jeho výzkumné zájmy spočívají v politické komunikaci a v průniku mezi rasovou identifikací a rétorickou konstrukcí nového amerického jihu.
Source: Turner, Kathleen J. - Osborn, Randall ... et al.: Public speaking, c2018
LC (Names), cit. 6. 9. 2018
www(Amazon.com), cit. 5. 1. 2021