Margni, Manuele

Biographical Details: Odborník v oblasti modelování životního prostředí, průmyslové ekologie, posuzování životního cyklu, udržitelného rozvoje. Práce v oboru.
Source: Sonnemann, Guido - Margni, Manuele: Life Cycle Management, c2015
LC (Names), cit. 2. 6. 2017
www(Ecole polytechnique), cit. 2. 6. 2017