Lavender, Samantha

Biographical Details: Vysokoškolská pedagožka, odbornice na satelitní pozorování Země se zaměřením na zdroje a chování planety. Zabývá se hydrografickým výzkumem, oceánografií, enviromentálním mapováním, klimatickými změnami nebo softwarem pro dálkový průzkum Země. Působí na Plymouth University a je spoluzakladatelkou společnosti Pixalytics.
Alternative names: Lavender, Sam
Lavender, Samantha Jane
Source: Lavender, Samantha - Lavender, Andrew: Practical handbook of remote sensing, c2016
LC (Names), cit. 3. 4. 2017
www(Plymouth university), cit. 3. 4. 2017
www(Pixalytics Ltd), cit. 3. 4. 2017
www(LinkedIn), cit. 3. 4. 2017
www(ResearchGate), cit. 3. 4. 2017