Schaefer, Bruce F., 1972-

Biographical Details: Vysokoškolský profesor působící na Department of Earth and Planetary Sciences na Macquarie University v Sydney. Zabývá se řešením geologických problémů za pomoci izotopů.
Source: Schaefer, Bruce F.: Radiogenic isotope geochemistry, 2016
LC (Names), cit. 9. 9. 2019
NLA, cit. 23. 2. 2017
www(Macquarie University), cit. 23. 2. 2017
More info: