Raup, Bruce H.

Biographical Details: Vědec, geofyzik, působí v National snow and ice data center v Coloradu, zabývá se studiem dynamiky ledovců pomocí dat z dálkového průzkumu Země. Autor prací z oboru.
Alternative names: Raup, Bruce
Source: Kargel, Jeffrey S. - Leonard, Gregory J. - Bishop, Michael P. - Kääb, Andreas - Raup, Bruce H. (eds.): Global land ice measurements from space, c2014
LC (Names), cit. 25. 2. 2016
www(National snow and ice data center), cit. 25. 2. 2016