Hong, Yang, 1973-

Biographical Details: Odborník v oblasti hydrometeorologie se zaměřením na koloběh vody a klimatické změny.
Source: Hong, Yang -- Gourley, Jonathan J.: Radar hydrology : principles, models, and applications, 2015
LC (Names), cit. 8. 1. 2016
www(University of Oklahoma), cit. 8. 1. 2016
More info: