Curran, Mary Ann, 1959-

Biographical Details: Americká chemická inženýrka, odbornice v oblasti posuzování životního cyklu produktu nebo služby z hlediska jeho působení na životní prostředí.
Source: Curran, Mary Ann (ed.): Life cycle assessment handbook : a guide for environmentally sustainable products, 2012
LC (Names), cit. 9. 12. 2015
DNB, cit. 9. 12. 2015
www(LinkedIn), cit. 10. 12. 2015
More info: