Dover, Victor, 1962-

Biographical Details: Americký odborník v oblasti trvale udržitelného urbanismu. Spoluzakladatel společnosti pro městské plánování Dover, Kohl & Partners.
Alternative names: Dover, Victor B., 1962-
Source: Massengale, John - Dover, Victor: Street design, c2014
LC (Names), cit. 3. 2. 2015
DNB, cit. 3. 2. 2015
www(Dover, Kohl & Partners), cit. 3. 2. 2015
More info: