Lamarck, Jean Baptiste de Monet, 1744-1829

Biographical Details: Biolog.
Alternative names: Lancarck, J. B., 1744-1829
Source: Ciba, 1938, č. 5.
Ciba, 1948, č. 6.
Masarykův slovník naučný. Díl IV.
Moskva, 1954.
NLK
Niklíček, L., Štein, K. Dějiny medicíny v datech a faktech. Praha: Avicenum, 1985.
Úvod do studia farmacie a dějiny farmacie. Praha: Avicenum, 1983.
More info: