Segner, Ján Andrej, 1704-1777

Biographical Details: Nar. 4.10.1704 v Bratislavě, zemř. 5.10.1777. Lékař, fyzik, matematik, chemik.
Source: Rippa, B.K. K histórii medicíny na Slovensku. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1956.
More info: